خدمات

۱ – فروش انواع تجهیزات فست فود و تجهیزات آشپزخانه های صنعتی
۲ – تعمیرات تجهیزات فست فود و تجهیزات آشپزخانه های صنعتی
۳ – نصب سانتریفیوژ ، هود صنعتی و کابینت های استیل و دیواری
۴ – فروش عمده تجهیزات فست فود و تجهیزات آشپزخانه های صنعتی
۵ – راه اندازی فست فود ، آشپزخانه تهیه غذا ، ساندویچی ، فلافلی ، رستوران و کترینگ
۶ – طراحی و تجهیز فست فود و آشپزخانه های صنعتی
۷ – مشاوره در خرید و فروش